Leden centrale cliëntenraad

Jan Koopmans

"Mag ik mij even voorstellen.  Mijn naam is Jan Koopmans en ik ben sinds 3 jaar voorzitter van de centrale cliëntenraad ( CCR ). Ik heb indertijd gereageerd op een advertentie in de krant. Ik was net gepensioneerd en wilde graag maatschappelijk actief blijven. Ik kom anders dan tot dan toe gebruikelijk, van buiten HilverZorg. Dat wil zeggen, ik had en heb geen familie die binnen HilverZorg in zorg is opgenomen. Een keuze die bedoeld is om continuïteit en stabiliteit binnen de CCR te waarborgen was reden voor deze aanpak. Bij een samenstelling van de cliëntenraad door alleen interne leden ( leden met een familie/vrienden-band met bewoners van zorglocaties van HilverZorg) is er een grotere kans op tussentijdse veranderingen in de samenstelling. Veelal stoppen leden in het geval van overlijden van de bewoner. Het inwerken in de problematiek van zorginstellingen als HilverZorg kost tijd, is mijn ervaring. Wisselingen kost tijd. Overigens proberen we te zoeken naar een goede mix van externe en interne leden. 

Ik heb een achtergrond als leidinggevende binnen de jeugdzorg, reclassering en onderwijs. Binnen mijn rol als leidinggevende heb ik altijd een directe betrokkenheid gehad met uitvoering, of beter gezegd de cliënt. De combinatie van het ontwikkelen van beleid en waar dit de mogelijkheden en positie van de cliënt kan versterken, is veelal mijn drijfveer geweest. En dit nu vind ik ook terug in mijn rol als voorzitter van de CCR van HilverZorg. Daarbij komt dat ik privé met de thuiszorg/wijkverpleging te maken heb en ken ook de verpleegzorg binnen een instelling in praktijk, omdat ik bewindvoerder ben van mijn dementerende tante. 

Mijn aandacht gaat uit naar het versterken van wat men noemt de cliëntenparticipatie, door direct contact met bewoners en familie, maar ook de medewerker en locatiemanagement. Ik wil graag een zo goed mogelijk beeld krijgen van het welzijn van bewoners binnen HilverZorg, omdat dit mee kan helpen beleidskeuzes van HilverZorg te ondersteunen, af te wijzen, dan wel bij te stellen.  Het bevorderen van de kwaliteit van het leven is een goede grondgedachte. Daarbij komt dat de overheid die clientenparticipatie sterk bevordert in nieuwe wetten. En daarom zou ik in de nabije toekomst willen dat er meer familieleden / netwerkcontacten op lokaal en centraal niveau komen om dit beter mogelijk te maken."


Maria van Schaik

"Graag stel ik mij hierbij aan u voor. Mijn naam is Maria van Schaik en sinds 3 jaar ben ik lid van de centrale cliëntenraad (CCR). De reden dat ik lid ben van de cliëntenraad van HilverZorg is omdat mijn moeder 5 jaar bij HilverZorg heeft gewoond. Gedurende ongeveer 12 jaar heb ik als mantelzorger voor mijn moeder gezorgd. Ik deed dit naast mijn gezin, studie en baan. Mijn moeder werd dement en ik hield de zorg niet langer vol. Voor mij persoonlijk is het moeilijkste moment in mijn leven geweest dat ik mijn moeder los moest laten om haar naar een verzorgingshuis te begeleiden. Onze keuze viel op het Carolushuis.

De eerste vraag die mijn moeder stelde bij de rondleiding in het Carolushuis was of haar kleindochter op zaterdag bij haar kon slapen. “Anders kom ik niet” waren letterlijk de woorden van mijn moeder. Natuurlijk kon dit en tevreden is mijn moeder naar het Carolus verhuist. Mijn dochter heeft ruim een jaar lang elke zaterdagavond bij oma gelogeerd. De omstandigheden van mijn moeder verslechterden en het verpleeghuis kwam aan de orde. In eerste instantie wilde ik dit niet en was ik erg overstuur, het verpleeghuis was een schrikbeeld voor mij. 

Achteraf bleek Zonnehoeve een goede keuze voor mijn moeder. Mijn moeder werd rustiger en meer tevreden, zij werd niet meer gecorrigeerd door medebewoners, wat wel in het verzorgingshuis gebeurde. Ook kon zij lekker naar buiten en de hele dag rondlopen. Dagbesteding en activiteiten die er werden georganiseerd pasten bij de omstandigheden van mijn moeder. Niet alles liep goed, vooral de communicatie tussen de mantelzorger en de zorgprofessional liep weleens fout. Mijn motivatie om lid te zijn van de cliëntenraad van HilverZorg komt hieruit voort. Ik vind dat de zorg beter wordt als er meer geluisterd wordt naar de cliënt zelf en zijn mantelzorgers. Mijn ervaring is dat er liefdevolle zorg gegeven wordt, maar dat er soms onvoldoende geluisterd wordt naar wat de cliënt zelf wil en hoe de mantelzorgers meegenomen kunnen worden in de dagelijkse zorg. Het gaat vaak om kleine zaken, die opgelost worden in het gesprek tussen de verzorgenden/verpleegkundigen en de mantelzorgers. Door lid te zijn van de centrale cliëntenraad probeer ik invloed te hebben op het beleid van HilverZorg, zodat de cliënt meer gezien wordt als een mens die een heel leven achter de rug heeft. Waarbij de mantelzorg een positieve inbreng kan hebben om de eigen ik van de cliënt zolang mogelijk te behouden."


Tea Boersma

"Graag wil ik mij aan U voorstellen. Ik ben Tea Boersma en in 2013 is mijn moeder in De Egelantier komen wonen. Daar ben ik in aanraking gekomen met de wijze van zorgen voor haar en haar medebewoners. Sindsdien ben ik lid van de lokale raad. Aanleiding hiervoor was om inspraak in het zorgproces te krijgen. Na het overlijden van mijn moeder ben ik gevraagd voor de centrale raad van HilverZorg. Mijn doel is het verbeteren van kwaliteit van de zorg voor alle cliënten. Door mijn zittingen in beide raden vertegenwoordig ik hiermee het belang van de bewoners."

Tea Boersma (l), Jan Koopmans en Maria van Schaik