Nieuw Kerkelanden Expertisecentrum Korsakov

Wat is Korsakov? 

Het syndroom van Korsakov is een ernstige hersenaandoening. Korsakov ontstaat meestal door langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding. 

Mensen met het syndroom van Korsakov hebben schade aan delen van hun hersenen door een tekort aan vitamine B1. De gevolgen daarvan zijn ernstig: geheugenproblemen en een verstoring van executieve functies (initiatief nemen, plannen, overzicht houden). Hierdoor zijn mensen met Korsakov doorgaans niet in staat om gewone, dagelijkse handelingen uit te voeren en kunnen ze niet meer voor zichzelf zorgen.

Expertisecentrum Korsakov 

Nieuw Kerkelanden Expertisecentrum (NK EC) bestaat al meer dan 15 jaar. Met gespecialiseerde zorg, behandeling en een vaste woonomgeving bieden we mensen met het syndroom van Korsakov structuur, rust en een gezonde(re) levensstijl. Daarmee willen we op een positieve manier bijdragen aan de kwaliteit van hun leven.

Nieuw Kerkelanden heeft 44 Korsakov-plaatsen, verdeeld over de drie afdelingen van het Korsakovcluster. Het behandelteam, het expertteam en de zorgmedewerkers werken volgens het zorgprogramma Korsakov (KKC, 2007) en het door HilverZorg ontwikkelde intramurale zorgprogramma en zorgpad.

Kernteam Korsakov 

Het kernteam Korsakov biedt samen met de zorgmedewerkers van de afdeling dagelijkse zorg en behandeling aan bewoners met Korsakov. Het kernteam Korsakov bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde, GGZ psycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen, fysiotherapeut, ergotherapeut, agoog en locatiemanager. 

Consultatie Korsakov

Kennisbevordering en kennisdeling voor professionals is essentieel. Daarom bieden we graag consultatie aan andere organisaties in het werkveld. HilverZorg heeft een compleet overzicht van het aanbod in de ondersteuning en consultatie binnen de regionale keten. Hierin is ook de unieke consultatiefunctie van een expertteam opgenomen. Het expertteam kan het kernteam inzetten bij de consultatievragen.

Voorbeelden van mogelijke consultaties:

 • Psycho-educatie aan multidisciplinair team (zorgteam, behandelaren en welzijn)
 • Casuïstiek bespreking
 • Interventies
 • Behandel- en begeleidingsmethodes
 • Coaching on the job
 • Observaties
 • Advies, bijvoorbeeld:
               - terugvalpreventie op medisch en psychisch vlak
               - omgang met de cliënt
               - somatische en/of psychiatrische problematiek
               - wetgeving.
   
Meer informatie of consultatievragen? 

Bel met ons Klantcentrum: (035) 760 80 09

Korsakov Kenniscentrum

HilverZorg is actief lid van het Korsakov Kenniscentrum