Corona updates: maatregelen en nieuws

18 dec 2021

Maatregelen en nieuws over corona

Update 18 december

Bezoekers op de eigen kamer van de bewoner:
Maximaal 2 bezoekers per dag/tegelijk op de kamer, kinderen tot 12 jaar tellen niet mee. Kinderen vanaf groep 6 dragen een mondkapje. Advies is zo min mogelijk kinderen mee te nemen op bezoek, alleen als dit niet anders kan.

Met de Kerstdagen (25 en 26 december) en tijdens de jaarwisseling (31 dec en 1 januari) is er een uitzondering en mogen er maximaal 4 bezoekers per dag komen. Niet meer dan 2 bezoekers tegelijk op de kamer.

De basisregels gelden ook op de kamer: altijd 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Update 15 november

Bezoekers op de huiskamer:
Geen bezoekers mogelijk, om de kans op besmetting door anderen zoveel mogelijk te beperken.

Wat wel kan:
Maximaal 2 mantelzorgers op de huiskamer, die gezelligheid en ondersteuning willen bieden aan alle bewoners op de huiskamer. In de nieuwsbrief naar 1e sociale contactpersonen staat een oproep hiervoor.
Mantelzorgers kunnen zich vanaf maandag 15 november melden bij de teamleiders. Nadere informatie hierover aan de teamleiders volgt. 

Bezoekers op de eigen kamer van de bewoner:
Maximaal 4 bezoekers per dag, er is geen beperking voor kinderen tot 13 jaar. Maximaal 2 volwassenen tegelijk op de kamer.
De basisregels gelden ook op de kamer: altijd 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

In de brasserie:
Niet meer dan 30 personen tegelijk aanwezig. 
Ook hier geldt: altijd 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.
Wachten kan eventueel in de hal, deze is geen onderdeel van de brasserie.

Check QR-code
Een check van de QR-code van bezoekers/eters van buitenaf geldt vanaf nu ook.
Een familielid mag dus op de kamer van de bewoner gewoon koffie drinken.
Maar als ze dat in de brasserie willen doen, moet het familielid een QR-code laten zien. 
Het voelt misschien een beetje krom, maar helpt wél om de bewoner te beschermen in een grotere groep onbekende mensen van buiten het huis.

N.B.: De algemene maatregelen en ons eigen gedrag zijn nog steeds troef (zie update 4 november hieronder)

 

Update 4 november

Mondkapjes weer verplicht op alle locaties, voor medewerkers en bezoekers.

Algemene maatregelen:

 • Draag overal een mondkapje, ook op het appartement van uw naaste
 • Houd 1,5 meter afstand waar dat kan.
 • Weer broodnodig: handen wassen en desinfecteren met alcohol!
 • Heeft u klachten, ook al zijn ze mild? Laat u testen bij de GGD en kom alstublieft niet op bezoek totdat u een negatieve testuitslag heeft!!

Grootste troef = ons eigen gedrag!
Op de persconferentie werd het nog eens benadrukt: de grootste troef in onze handen  in de strijd tegen corona is ons eigen gedrag.
Vandaar deze hartenkreet: let als bezoeker alstublieft extra op de genoemde basismaatregelen over afstand houden, handen wassen/desinfecteren en vooraf testen bij (milde) klachten.
Het coronavirus kan niet zelfstandig door de lucht zweven. Het virus heeft altijd een 'transportmiddel' nodig, zoals een hoestdruppeltje. Vandaar dat bijvoorbeeld 1,5 meter afstand houden zo belangrijk is.

Met eenvoudige regels behalen we verreweg de meeste winst!

 

 • Update 1 oktober

1,5 meter afstand hoeft niet meer

Het is niet langer nodig om 1,5 meter afstand te houden in onze huizen. Hiermee volgt HilverZorg het beleid van het kabinet.
Ook nieuw: bij (zorg)contact binnen 1,5 meter hoeft een medewerker niet meer verplicht een mondkapje te dragen. Dit mag natuurlijk wel, als hij/zij dat prettiger vindt.

Wanneer er een verdenking of besmetting in een huis is, wordt er wel weer gewerkt met mondkapjes.

Het advies om altijd een mondkapje te dragen voor mensen die niet zijn gevaccineerd, blijft bestaan. Dit geldt voor medewerkers en bezoekers, We willen graag onze bewoners zo goed mogelijk blijven beschermen.

Bezoek aan brasserie kan zonder coronapas

Bewoners en bezoekers kunnen een aanwezige brasserie in onze huizen bezoeken zonder coronapas. Het kabinet maakt een uitzondering voor horeca in verpleeghuizen.

Het advies hierbij is wél om 1,5 meter afstand aan te houden. Dit omdat er relatief veel mensen van buiten in een brasserie zijn, waarvan niet duidelijk is of ze zijn gevaccineerd.

 

Update 21 juli

Het mondkapje - blauw/witte masker - wordt weer verplicht voor medewerkers in onze huizen bij (zorg)contact binnen 1,5 meter. Het crisisteam van HilverZorg besloot dit naar aanleiding van de aantallen besmettingen in het land.

Het eerdere advies blijft gelden: wie niet volledig gevaccineerd is wordt dringend gevraagd áltijd een mondkapje te dragen, dus binnen én buiten de 1,5 m. Dit geldt voor medewerkers en voor bezoekers.

Wij mogen niet controleren of mensen gevaccineerd zijn, dus wij vertrouwen hierbij op het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel.

Update 2 juli

Corona eruit, vakantiesfeer erin! Dat is de stemming op alle HilverZorg-locaties de laatste tijd. Iedereen kijkt uit naar een periode van ontspanning en leuke dingen doen, en terecht!

Wat mag er intussen allemaal weer?
Heel veel, als er maar 1,5 meter afstand is.

 • Bezoek op de huiskamers: alle bezoek is welkom zolang 1,5 m afstand mogelijk is.
 • Kamer/appartement bewoner: alle bezoek is welkom zolang 1,5 m afstand mogelijk is.
 • Brasserie/restaurant: gezondheidscheck en registratie van bezoekers is niet meer nodig.
 • Zingen/muziek maken: dit mag weer zonder beperking. 


Update van 5 juni

De coronacijfers in het land dalen supersnel. Ook in de huizen van HilverZorg zijn de besmettingen op één hand te tellen en dan houden we nog 3 vingers over. De grootschalige vaccinatie van bewoners en medewerkers heeft duidelijk effect. Voor iedereen een verademing na de lange lockdown!

We kunnen de deur weer iets verder openzetten. Vanaf 5 juni geldt het volgende:

 • Er mogen in totaal 4 bezoekers per dag per bewoner komen, met daarnaast maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar.
 • Gezien de beperkte ruimte op de kamers van bewoners kunnen er maximaal 2 bezoekers tegelijk op de kamer (kinderen niet meegerekend).
 • Bezoek mag nog niet op de huiskamers komen.

Meer bezoekers in restaurant toegestaan
Vanaf 5 juni mogen binnen in het restaurant/de brasserie maximaal 50 mensen, zolang 1,5 meter afstand mogelijk is.
Het restaurant op Zonnehoeve blijft helaas vooralsnog gesloten.

Men mag nu ook met maximaal 3 anderen (was eerst 2) aan een tafel, met 1,5 m afstand.

Mondkapjes niet-gevaccineerde bezoekers nog verplicht
We durven het nog niet aan om de mondkapjes af te schaffen voor álle bezoekers. De situatie blijft dus nog even zoals deze is:

 • Bezoekers die niet 2x zijn gevaccineerd moeten een mondkapje dragen.
 • Bezoekers die wél volledig zijn gevaccineerd hoeven geen mondkapje meer te dragen.

We vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van de bezoeker.

 

Update van vrijdag 23 april

Versoepelingen maatregelen

De meeste van onze bewoners en medewerkers zijn gelukkig gevaccineerd en de afgelopen weken waren er nauwelijks besmettingen. Het crisisteam en het uitbraakteam hebben de risico’s en het welzijn van bewoners en medewerkers gewogen en de volgende versoepelingen aangekondigd.

Het is een stappenplan dat in werking treedt als er op de verschillende locaties geen besmettingen of verdenkingen van corona zijn (code groen).

Omdat voor onze cliënten in de wijk het vaccinatieproces nog loopt, gelden deze versoepelingen alleen voor de (intramurale) bewoners op onze locaties. De algemene regels als handen wassen, 1,5 meter afstand houden en maximaal 2 bezoekers per dag blijven van kracht.

STAP 1 | 23 april

 • Medewerkers hoeven met ingang van 23 april geen mondmasker meer te dragen, maar mogen dat wel (eigen keuze).
 • Bezoek dat gevaccineerd is (vanaf 2 weken na de tweede vaccinatie) hoeft ook geen mondmasker meer te dragen maar mag dat wel. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij het bezoek zelf.
 • Bezoek dat niet gevaccineerd is, is verplicht een mondmasker te dragen.
 • Bezoek mag alleen op de kamer van de bewoners en in de brasserie. Bezoekers mogen niet op de gemeenschappelijke huiskamers.

NB: Als er besmettingen zijn of verdenking van besmetting is worden de versoepelingen teruggedraaid.


STAP 2 | 28 april

Met ingang van 28 april gaan de brasserieën en terrassen tussen 12.00 uur en 18.00 uur weer open voor onze bewoners en naasten. Daarbij gelden de volgende regels.
- Bij de ingang wordt het bezoek geregistreerd en wordt een gezondheidscheck afgenomen.
- Er mogen maximaal twee personen aan één tafel, met minimaal 1,5 meter afstand.
- Als de twee bezoekers uit 1 huishouden komen mogen er 3 personen aan 1 tafel.
- Mensen blijven zoveel mogelijk zitten op hun plek.
- Geen zelfbediening;
- Bij loopbewegingen (zoals naar toilet), mondmasker dragen
- Max 50 gasten/personen.

STAP 3 | 8 mei
Als er geen besmettingen of verdenkingen op onze locaties zijn en als landelijk en regionaal
het aantal besmettingen daalt, dan is het de bedoeling om over 2 weken ook de verplichting
tot het dragen van een mondmasker voor bezoek op te heffen. Dat blijft natuurlijk wel
mogen.

STAP 4 | Op nog te bepalen datum
Bezoek wordt weer toegelaten op de huiskamer als er geen besmettingen of verdenkingen
van besmettingen zijn.

 

Update van 4 april

Versoepelingen
Het aantal besmettingen is zo goed als nul de laatste 5-6 weken! Daarom gelden sinds 4 april gelukkig weer een aantal versoepelingen.

Vanaf 4 april geldt dat er 2 bezoekers per dag per bewoner op bezoek mogen komen. Daarnaast mogen maximaal 2 kinderen onder de 13 jaar uit hetzelfde huishouden mee. Bezoek is alleen toegestaan op het appartement van de bewoner, niet in de huiskamers.

Welzijn en veiligheid
Wij zijn ons ervan bewust dat nog niet alle bewoners, die dit wilden, al 2x gevaccineerd zijn. Zij zijn dus nog enige tijd niet volledig beschermd. Omdat er regelmatig nieuwe bewoners binnenkomen, zal dit de komende periode aan de hand blijven.

Hierin stonden wij als organisatie voor een afweging tussen welzijn en veiligheid. Er is daarom gekozen om bezoek nog niet in de huiskamers toe te laten. 

Nog niet knuffelen
Op dit moment kiezen we er ook nog niet voor om toe te staan dat bezoekers het mondkapje af doen op het appartement. Ook knuffelen op het appartement mag nog niet. Het kabinet zegt hierover dat iedere organisatie voor zichzelf de afweging maakt of ze dit wel of niet toe willen staan.

Er was begin april weer een geval van besmetting op een van onze locaties. We willen het virus echt buiten de deur houden – daarom vinden we het risico nu nog te groot.

Bezoekregeling per locatie
Voor al onze huizen is momenteel de bovenstaande bezoekregeling van kracht.
Mocht dit wijzigen, dan leest u dat hier.

 

Na de vaccinatie: wat dan? Bekijk hier de vragen en antwoorden

Vaccinaties: wanneer?
Intussen hebben de meeste bewoners van onze verpleeghuizen hun vaccinaties gekregen.
Voor mensen die later bij ons kwamen wonen, of alsnog een vaccinatie wilden, worden aparte vaccinatierondes georganiseerd en april en mei.

Vaccinatie is niet verplicht...
...maar het is wel dé manier om terug te kunnen keren naar een normaler leven in onze verpleeghuizen (en later in het jaar, in de hele samenleving). Immers, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans op besmetting. Ook als een bewoner al corona heeft gehad, wordt vaccinatie sterk geadviseerd. Herbesmetting is altijd mogelijk. Goede, persoonsgerichte zorg kunnen bieden zonder die voortdurende zorgen om nieuwe besmettingen: wij kijken er enorm naar uit!


Hartenkreet: bescherm bewoners, medewerkers en uzelf!

 • Draag overal een mondkapje, ook op het appartement van uw naaste
 • Houd 1,5 meter afstand 
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Bij (milde) klachten: kom alstublieft niet op bezoek totdat u een negatieve testuitslag heeft!


Overzicht van de tijdlijn voor 1e fase van vaccinatie 2021:klik hier
In deze illustratie van de overheid ziet u de volgorde van vaccineren voor beroepsgroepen en bevolkingsgroepen.
 

Filmpje: zo werkt het vaccin
In deze korte video geeft hoogleraar vaccinologie Cécile van Els van het RIVM uitleg over de werking van het coronavaccin: