Feestelijke opening HilverZorg Tijdelijk Thuis door wethouder Eric van der Want

09 mrt 2018

Op donderdag 8 maart is de nieuwe locatie van HilverZorg, HilverZorg Tijdelijk Thuis, feestelijk geopend door wethouder Eric van der Want. Ook wijkbewoners waren van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Onder het genot van een hapje en drankje konden zij de locatie bezichtigen.

Wethouder Eric van der Want sprak samen met HilverZorg bestuurder Ben Hammer en huisarts Eline Faber over de behoefte waarin HilverZorg Tijdelijk Thuis voorziet. Van der Want: “Het is mooi dat we nu op een centrale plek in Hilversum tijdelijke zorg en behandeling kunnen bieden aan inwoners. Zeker nu de vraag naar deze vorm van zorg alleen maar toeneemt. “
Ben Hammer: “HilverZorg staat dichtbij mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en we vinden het belangrijk dat ouderen zo lang als mogelijk prettig thuis kunnen blijven wonen. Met HilverZorg Tijdelijk Thuis ondersteunen we mensen bij het zo snel mogelijk weer prettig thuis wonen. HilverZorg Tijdelijk Thuis is een unieke voorziening in deze regio; één waar alleen tijdelijke zorg en behandeling wordt geleverd.“
Eline Faber: “Nu ouderen steeds langer thuis wonen, is er veel meer behoefte aan tijdelijke, kortdurende zorg. Bij HilverZorg Tijdelijk Thuis wordt kleinschalig gewerkt, met een vast en zeer betrokken team. Om hier als huisarts aan mee te kunnen werken geeft mij een voldaan gevoel.”

Tijdelijke zorg en behandeling

Bij HilverZorg Tijdelijk Thuis wordt tijdelijke zorg en behandeling geboden. Nu ouderen steeds langer thuis wonen komt het ook vaker voor dat men na een ziekenhuisopname niet gelijk naar huis kan, omdat men nog moet herstellen en er meer zorg nodig is dan de thuiszorg kan bieden. HilverZorg speelt met HilverZorg Tijdelijk Thuis in op de groeiende behoefte aan zogenaamde Eerstelijns Verblijf zorg. Maar ook wanneer iemand thuis woont en er tijdelijk extra zorg nodig is, bijvoorbeeld in verband met ziekte of wanneer een mantelzorger overbelast is of er zelf even tussenuit wil biedt HilverZorg Tijdelijk Thuis uitkomst.

Uitganspunt is altijd dat men zo spoedig mogelijk weer terugkeert naar de eigen thuissituatie. De ervaring leert dat in de meeste gevallen mensen na een verblijf van zes weken weer naar huis kunnen.