Nieuwe bestemming verpleegunit St. Joseph

14 nov 2018

Verpleegunit St. Joseph zal vanaf eind 2019 verder gaan als HilverZorg Tijdelijk Thuis (HTT), een locatie waar kortdurende zorg en eerstelijnsverblijf wordt geboden. Nu kwetsbare ouderen steeds langer thuis blijven wonen, verandert ook de vraag naar zorg. Zo blijft de vraag naar eerstelijnsverblijf (ELV) alleen maar toenemen terwijl de wachtlijsten voor verpleeghuiszorg juist afnemen. Op de nieuwe locatie zijn meer bedden beschikbaar, zodat HilverZorg kan blijven voldoen aan de groeiende vraag naar ELV. Daarom is de beslissing genomen HilverZorg Tijdelijk Thuis eind volgend jaar te verhuizen naar St. Joseph.

HilverZorg Tijdelijk Thuis is momenteel gehuisvest op de Augustinushof in Hilversum en het huurcontract loopt tot eind 2019. St. Joseph is op dit moment een verpleegunit voor ouderen met dementie. Naast het feit dat er meer plekken beschikbaar zijn op de locatie St. Joseph beschikken ELV cliënten daar straks ook over een eigen kamer en sanitair.

Gevolgen voor cliënten en medewerkers

De cliënten van HTT verblijven altijd maar tijdelijk op de locatie. Op een zeker moment (naar verwachting eind 2019)  zullen zij niet meer op de Augustinushof worden opgenomen, maar op St. Joseph. Voor 22 cliënten van St. Joseph betekent dit dat in goed overleg samen met familie en zorgprofessionals wordt gekeken naar de beste oplossing, binnen of buiten HilverZorg. De medewerkers van St. Joseph krijgen in overleg een nieuwe, passende functie aangeboden bij HilverZorg.