Rode Kruis Vervoer wordt HilverTours

16 okt 2017

Vanaf maandag 16 oktober worden de Sociale Activiteiten en het Sociaal Vervoer van het Rode Kruis Gooi en Vechtstreek overgenomen door ouderenzorgorganisatie HilverZorg. Het Rode Kruis draagt deze activiteiten over als onderdeel van het landelijk beleid van het Rode Kruis, waarbij HilverZorg de eerste instelling is die deze diensten overneemt. De bussen, activiteiten en vrijwilligers van het Rode Kruis gaan gezamenlijk verder onder de naam HilverTours. Deze activiteiten werden jaren geleden gestart door het Nederlandse Rode Kruis om vooral ouderen de mogelijkheid te bieden een gezellige activiteit bij te wonen. Voor een dagje uit of bezoek aan een bijzondere gelegenheid verzorgde het Rode Kruis tevens het vervoer.

Focus

Het Rode Kruis draagt deze activiteiten over als onderdeel van het landelijk beleid van het Rode Kruis om de focus meer te kunnen richten op de belangrijke Noodhulp, Burgerhulp, Evenementenhulp, EHBO en zelfredzaamheid. Het Rode Kruis District Gooi en Vechtstreek is blij dat de activiteiten een goed onderdak hebben gevonden. Alro Jansma, Districtsvoorzitster Gooi en Vechtstreek: “Wij zijn blij met deze oplossing, omdat daarmee belangrijke onderdelen van onze activiteiten worden voortgezet. Een kwetsbare groep in onze maatschappij wordt hiermee geholpen. En belangrijk is ook dat daarmee heel veel vrijwilligers behouden blijven voor maatschappelijk activiteiten. ”

Belangrijk speerpunt

HilverTours is een taxidienst voor ouderen, waarbij er wekelijks meerdere daguitjes voor ouderen uit Hilversum e.o. worden georganiseerd. Een derde activiteit is het organiseren van de ‘Soos’. Het bijzondere van de dienst is dat die volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers.

Ben Hammer, bestuurder bij HilverZorg, is blij dat HilverZorg dit mogelijk kan maken: ”Als we kijken naar de wens van veel ouderen om langer thuis te blijven wonen, is mobiliteit een belangrijk speerpunt. We faciliteren hiermee deelname aan sociale activiteiten en sluiten daarmee aan bij de visie van HilverZorg om dichtbij mensen te willen blijven staan.”

De overname is financieel mogelijk gemaakt dankzij inzet en betrokkenheid van de Stichting Welzijn Senioren. Voorzitter F. Nieuwenhuis en zijn bestuur hebben zich sterk gemaakt voor HilverTours omdat de stichting het belangrijk vindt dat kwetsbare ouderen hun activiteiten kunnen behouden.