Woonzorg Nederland en HilverZorg bouwen nieuw Carolus Huis

19 mei 2020

De samenwerkingsovereenkomst is onlangs getekend. Woningcorporatie Woonzorg Nederland, gespecialiseerd in seniorenhuisvesting en zorgorganisatie HilverZorg bouwen samen een nieuw Carolus Huis. Het toekomstige woonzorgcentrum is bestemd voor ouderen en mensen met een zorgvraag. Wonen, zorg, ontmoeten en verbinding met de buurt staan daarbij centraal.

‘Met de bouw van wooncomplexen en verpleeghuizen en de ontwikkeling van nieuwe woonvormen spelen we in op de behoefte van senioren van nu en in de toekomst. Intensieve samenwerking is daarbij van belang om tot innovaties te komen. We zijn daarom blij dat we voor de ontwikkeling van het nieuwe Carolus Huis samenwerken met HilverZorg,’ aldus Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland.  Danielle Santen, bestuurder a.i. HilverZorg beaamt dat volledig: ‘Het enthousiasme is wederzijds. Net als Woonzorg Nederland is ook HilverZorg continu op zoek naar vernieuwing en verbetering. In deze coronaperiode heeft de extra zorg voor onze bewoners onze volle aandacht. Het is mooi om daarnaast ook aan de slag te gaan met nieuwe perspectieven.’

Nieuw Carolus Huis

Toekomstbestendig en duurzaam wordt het nieuwe Carolus Huis. Het pand bestaat straks uit vijf verdiepingen. De 99 studio’s hebben een eigen badkamer. Bewoners maken gebruik van een gezamenlijke huiskamer (10 stuks) met een groot balkon en woonkeuken waar gezamenlijk gegeten kan worden. In het gebouw zijn eveneens ruimtes gepland voor bijvoorbeeld dagbesteding, een kapper en een pedicure.

Ontmoeten

Het is de bedoeling dat het Carolus Huis dé plek wordt waar bewoners en de buurt terecht kunnen voor diverse activiteiten en ontmoeting. Van de ruime mooie tuin bij het complex kunnen bijvoorbeeld zowel bewoners als buurtgenoten genieten.

Planning

De komende tijd gaan Woonzorg Nederland en HilverZorg aan de slag met de verdere ontwikkeling van de woonvorm. Hierbij wordt ook de buurt betrokken. Het nieuwe Carolus Huis laat nog even op zich wachten. De sloop van het huidige St. Carolus staat in het najaar van 2021 gepland, de start van de bouw in het voorjaar van 2022. Eind 2023, begin 2024 kunnen naar verwachting de bewoners hun intrek nemen in het nieuwe gebouw.

Terrein

Op het terrein van het huidige St. Carolus wordt straks niet alleen een nieuw Carolus Huis ontwikkeld. Woonzorg Nederland bouwt hier ook een wooncomplex waar senioren zelfstandig kunnen wonen, zonodig met thuiszorg. Dit gebouw bestaat straks uit 32 ruime appartementen verdeeld over respectievelijk drie en vier verdiepingen.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie HilverZorg via telefoonnummer: 06 – 53 66 14 17