Bestuur en Toezicht

Raad van bestuur

HilverZorg heeft een raad van bestuur. De primaire taak van de raad van bestuur is leidinggeven aan de onderneming. Dit betekent onder meer dat zij verantwoordelijk is voor het realiseren van de strategische doelstellingen en het beoogde resultaat. De raad van bestuur is hierover verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Bij het uitvoeren van zijn taak laat de raad van bestuur zich leiden door de belangen van de onderneming. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, voor het beheer van de risico's die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Hilverzorg heeft een éénhoofdige raad van bestuur, André Brand.

 

Raad van toezicht

De raad van toezicht van HilverZorg houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van HilverZorg. Daarnaast vervult de raad van toezicht een klankbordfunctie voor de raad van bestuur. Theo Schouten is voorzitter van de raad van toezicht. Klik hier voor het visiedocument van de RvT.