Jaarverslagen 2016 - 2018

 Vanaf 2018 publiceert HilverZorg jaarlijks een Kwaliteitsjaarverslag en de jaarrekening.

2018

In het Kwaliteitsjaarverslag 2018 legt de raad van bestuur en het management van HilverZorg verantwoording af over activiteiten en ontwikkelingen in 2018. Beschreven wordt hoe HilverZorg inhoud heeft gegeven aan afspraken en normen die belegd zijn in zowel het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als in het HKZnormenstelsel. Het Kwaliteitsjaarverslag is opgebouwd conform de vier inhoudelijke thema’s en de vier randvoorwaardelijke thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Klik op de button hieronder om het Kwaliteitsjaarverslag te lezen.