Klachtenregeling: als u niet tevreden bent

U heeft het voor het zeggen. Ook als u niet tevreden bent. Bij HilverZorg doen we er alles aan zodat u uw leven kunt blijven inrichten zoals u dat zelf wilt. Jezelf kunnen zijn, dat is belangrijk. Wij vinden dat u daarom moet kunnen rekenen op de beste dienstverlening vanuit onze kant.

Helaas gaat er wel eens iets mis. Misschien wordt er een fout gemaakt of voelt u zich ergens niet prettig bij. Daardoor kan een klacht ontstaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u dit kenbaar maakt aan ons.

Natuurlijk hopen we dat u het probleem kunt bespreken met de betrokken medewerker. Het is prettig om niet lang rond te hoeven lopen met gevoelens van onvrede. Vindt u dit lastig of komt hier geen oplossing uit waar u tevreden over bent, dan kunt u ook terecht bij de teammanager van de locatie of van de wijk. 

Onafhankelijk advies/hulp bij klachten: CBKZ
Wilt u uw probleem niet met een medewerker bespreken? Dan kunt u terecht bij de klachtenadviseurs van het CBKZ, het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Dit bureau is volledig onafhankelijk van HilverZorg. Hier kunt u in alle openheid uw klacht kunt bespreken.

De klachtenadviseurs van CBKZ zullen u adviseren en ondersteunen, en willen graag ervoor zorgen dat uw klacht naar tevredenheid wordt afgehandeld.

Contactgegevens klachtenadviseurs CBKZ
Mevrouw Annelies van der Ham / mevrouw Lise Otterman

Telefoon: 0183-68 28 29
E-mail: klachten@cbkz.nl

Postadres:
CBKZ
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
 

Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling
De CBKZ-klachtenadviseurs kunnen uw klacht indien gewenst doorsturen naar de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling. HilverZorg is aangesloten bij deze stichting.

Mevrouw E. Hageman
Cornelis Schellingerlaan 30
3703 SH Zeist
edith.hageman@gmail.com
06 15415815

Klacht over onvrijwillige zorg (Wet zorg en dwang)
Voor klachten die te maken hebben met het verlenen van onvrijwillige zorg kunt u terecht bij een externe vertrouwenspersoon van Stichting Zorgstem: 
Angelina Awondatu
www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Tel. 088-6781000

Stichting Zorgstem-adviseurs zoals Angelina werken speciaal voor cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd).
 

De Geschillencommissie Zorg
Als Hilverzorg zijn wij ook aangesloten bij een landelijke, door het ministerie erkende geschillencommissie, zoals voorgeschreven in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg):

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG

maandag t/m vrijdag 9:00u-17:00u

070-3105380

www.degeschillencommissiezorg.nl​