Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een zelfstandig orgaan van overleg, advies, informatie en communicatie binnen HilverZorg. De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van HilverZorg. De taak van de OR is om het optimaal functioneren van HilverZorg in al haar doelstellingen te bevorderen door het vertegenwoordigen van de medewerkers en het plegen van overleg met de raad van bestuur.

Belangenbehartiging

De ondernemingsraad zal zich, bij de vervulling van deze taak, in sterke mate laten leiden door de belangen en opvattingen van de medewerkers. Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden, de CAO of andere gegeven bevoegdheden, zal de ondernemingsraad deze belangen en opvattingen optimaal laten meewegen bij een advies- of instemming met een besluit van de raad van bestuur.

Overleg

De ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de raad van bestuur. Daarbij wordt een goed klimaat nagestreefd. Hierdoor kan zowel de raad van bestuur als de ondernemingsraad tot een juiste afweging van alle betrokken belangen komen.