Compliment of klacht

Complimentje!
Net als iedereen vinden ook wij het fijn om complimentjes te krijgen. het is altijd leuk om te weten dat je je werk goed doet.
Bent u tevreden over iets en wilt u dat ons laten weten? Van een fijn contact met de zorg tot een goed onderhouden tuin, alles is welkom.
Mail uw complimentje naar kwaliteit@hilverzorg.nl 

Klacht

U heeft het voor het zeggen. Ook als u niet tevreden bent. Bij HilverZorg doen we er alles aan zodat u uw leven kunt blijven inrichten zoals u dat zelf wilt. Jezelf kunnen zijn, dat is belangrijk. Wij vinden dat u daarom moet kunnen rekenen op de beste dienstverlening vanuit onze kant.

Helaas gaat er wel eens iets mis. Misschien wordt er een fout gemaakt of voelt u zich ergens niet prettig bij. Daardoor kan een klacht ontstaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u dit kenbaar maakt aan ons.

Bekijk hier de folder over onze klachtenregeling

Natuurlijk hopen we dat u het probleem kunt bespreken met de betrokken medewerker. Het is prettig om niet lang rond te hoeven lopen met gevoelens van onvrede. Vindt u dit lastig of komt hier geen oplossing uit waar u tevreden over bent, dan kunt u ook terecht bij de teammanager van de locatie of van de wijk. 

Wilt u liever iemand van buiten de zorglocatie spreken?
Dan kunt u een mail sturen aan klachtenadviseur@hilverzorg.nl Een kwaliteitsadviseur neemt dan contact met u op om te bespreken waar u behoefte aan heeft: bijvoorbeeld uw hart luchten, een gesprek met begeleiding of advies bij welke persoon uw ontevredenheid het beste kan worden neergelegd.

Extern: onze cliëntenvertrouwenspersoon
Wilt of kunt u uw probleem niet met een medewerker bespreken? Dan is er de cliëntvertrouwenspersoon voor u van Stichting Zorgstem: 
Angelina Awondatu. Zij luistert graag naar u en geeft advies en ondersteuning om zo tot een oplossing te komen. Angelina is onafhankelijk en niet verbonden aan HilverZorg.

a.awondatu@zorgstem.nl
Tel: 06-40 87 26 50 (ook appen is mogelijk)

Op dit moment wordt Angelina vervangen door mw. Yasmina Youjil.
U kunt bovenstaande mail en nummer van Angelina blijven gebruiken, Yasmina heeft hier toegang toe.

Onafhankelijk advies/hulp bij klachten: CBKZ
U kunt ook terecht bij de klachtenadviseurs van het CBKZ, het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg. Dit bureau is volledig onafhankelijk van HilverZorg. Hier kunt u in alle openheid uw klacht bespreken.

Mevrouw Annelies van der Ham/mevrouw Lise Otterman

Telefoon: (0183) 68 28 29
E-mail: klachten@cbkz.nl

Postadres:
CBKZ
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
 

Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling
Vindt u uw klacht niet afdoende behandeld door het CBKZ? Dan kunnen de klachtenadviseurs van CBKZ uw klacht – indien gewenst – doorsturen naar de Commissie Klachtbehandeling. Deze commissie is ingesteld door de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling (SOK). HilverZorg is aangesloten bij deze stichting, net als veel andere zorgaanbieders van langdurige zorg.

De Commissie Klachtbehandeling is zelfstandig en onafhankelijk. De commissieleden hebben geen enkele binding met de instellingen en hebben een geheimhoudingsplicht. Zij kunnen beoordelen of een klacht gegrond is of ongegrond.

Meer informatie
Mevrouw E. Hageman

Cornelis Schellingerlaan 30
3703 SH Zeist

edith.hageman@gmail.com
06-15 41 58 15


De Geschillencommissie Zorg
Heeft u het CBKZ en erna de Commissie Klachtbehandeling (zie boven) ingeschakeld? En bent u nog steeds niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Uw klacht wordt dan een ‘geschil’.

Een onpartijdige, deskundige commissie doet uitgebreid onderzoek en beoordeelt het geschil. Hun uitspraak is bindend: dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep kunnen gaan.

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

070-3105380

www.degeschillencommissiezorg.nl​