Jaarverslagen

Sinds 2017 publiceert HilverZorg jaarlijks naast de jaarrekening een kwaliteitsjaarverslag. In het Kwaliteitsjaarverslag leggen de raad van bestuur en het management van HilverZorg verantwoording af over activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Beschreven wordt hoe HilverZorg inhoud heeft gegeven aan afspraken en normen die belegd zijn in zowel het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als in het HKZnormenstelsel. Het Kwaliteitsjaarverslag is opgebouwd conform de vier inhoudelijke thema’s en de vier randvoorwaardelijke thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Klik op de button hieronder om het Kwaliteitsjaarverslag te lezen.

Kwaliteitsjaarverslag 2021