Arbeidsvoorwaarden

CAO

Binnen HilverZorg is de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing. In de CAO staan rechten en plichten beschreven voor werknemer en werkgever.

Vast contract

Bij indiensttreding krijg je bij HilverZorg gelijk een vast contract (dus voor onbepaalde tijd) aangeboden.

Jij & je ontwikkeling

Bij Hilverzorg is er volop aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling in de vorm van je vakmanschapsportfolio 'Jij & je ontwikkeling'.

Pensioen

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFWZ) is het fonds dat de pensioenen van de medewerkers in de gezondheidssector verzekert. Wij houden als werkgever een gedeelte van je pensioenpremie in op je brutosalaris en leveren zelf ook een bijdrage. Naast het ouderdomspensioen wordt er, indien van toepassing, partner – en wezen pensioen opgebouwd. Tevens is het mogelijk om te sparen voor extra pensioen.

Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA)

Speciaal voor werknemers van Stichting HilverZorg is er het Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA): kopen met gemiddeld 40% belastingvoordeel. Een nieuwe (elektrische) fiets, een nationale fietsbon, voordelig fitnessen, een mobiele telefoon, een computer/tablet of wil je toch liever een weekendje weg? Als medewerker van Stichting HilverZorg kun je deze producten heel voordelig aanschaffen via het MKSA.

Centraal Beheer Achmea

Wij hebben als werkgever een collectief contract afgesloten met de verzekeraar Centraal Beheer Achmea. Hierdoor kun je korting krijgen op een aantal verzekeringen zoals bijvoorbeeld een autoverzekering of een reisverzekering.

Bedrijfsfitness

Omdat wij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers van groot belang vinden, hebben wij met Van Haren Sport, gevestigd in de wijk Kerkelanden, een aantrekkelijke kortingsregeling afgesproken. Voor alle abonnementvormen geldt een korting van 25%.

Reiskostenregeling

Iedere medewerker die meer dan 9 km (enkele reis) vanaf de werkplek woont heeft recht op een tegemoetkoming in de reiskosten. Voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de HilverZorg reiskostenregeling. Deze regeling is gunstiger dan de regeling opgenomen in de CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Naast de standaard reiskostenregeling kun je gebruik maken van de regeling aanvullende reiskosten. Deze regeling maakt het mogelijk om het verschil tussen de fiscaal maximaal toegestane vergoeding en de bij HilverZorg toegepaste vergoeding te verruilen. Voor dit verruilen kunnen de volgende bronnen gebruikt worden, bruto salaris, vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Zorgverzekeraars

Met een tweetal verzekeraars, te weten IZZ en Agis, hebben wij collectieve contracten afgesloten. Informatie hierover ontvang je bij de indiensttreding of kun je opvragen bij het secretariaat van de afdeling P&O.

Studieregeling

Wij vinden de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk. Daarom worden medewerkers in staat gesteld deel te nemen aan scholingen en/of bijscholingen. Dit betekent dat je bij het volgen van een opleiding, cursus of deelname aan workshops of symposia, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking kunt komen voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van de studiekosten, studietijd en eventuele reiskosten.