Leren bij HilverZorg

Het is belangrijk als professional in de zorg dat je je (mede) verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het werk en je eigen ontwikkeling. We bieden dan ook veel mogelijkheden voor ontwikkeling; zowel persoonlijk als professioneel. HilverZorg biedt een breed pakket aan services, zorg, hulp en ondersteuning. In vrijwel iedere Hilversumse wijk vind je een woondiensten- en/of expertisecentrum van HilverZorg. Wij zijn gespecialiseerd in psychogeriatrie (PG), geronto-psychiatrie (GP) en klanten met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Daarom kun je bij ons breed ervaring opdoen.

Dit kan onder andere door het volgen van een beroepsopleiding via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast hebben we de mogelijkheid om stage te lopen vanuit de Beroepsopleidende Leerweg (BOL)We hechten er waarde aan dat onze medewerkers deskundig blijven en zich ontwikkelen. Daarom bieden we diverse bij- en nascholingen op het gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling aan.

Meer informatie nodig? Bel met Leren, Ontwikkelen en Veranderen via 035 -760 8000 of mail naar opleiden@hilverzorg.nl.

HilverZorg is een erkend leerbedrijf.