Nieuwe voorzitter raad van toezicht - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Nieuwe voorzitter raad van toezicht

4 juli 2023

Eric Lemstra is per 1 juli 2023 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van HilverZorg. Theo Schouten draagt na ruim 5 jaar het stokje over in verband met het vervullen van andere werkzaamheden.  

Eric Lemstra heeft een lange loopbaan als bestuurder en adviseur in zorg (gezondheidszorg en jeugdzorg) en welzijnsinstellingen. Daarnaast bekleedt hij verscheidene toezichtfuncties waarin hij ook de rol van voorzitter heeft.  

Zijn ervaring en expertise sluiten mooi aan op de Koers 2025 van HilverZorg, waarbij welbevinden van de cliënten een centrale plaats inneemt.  

We denken in Eric een goede opvolger te hebben gevonden. Eric is een verbindende persoonlijkheid, een netwerker pur sang, die denkt en handelt vanuit onze maatschappelijke opdracht. Deze eigenschappen sluiten goed aan op de huidige ontwikkelingen waarbij er steeds meer in netwerken wordt samengewerkt om de toegankelijkheid en continuïteit van de zorg te kunnen borgen.   

We heten Eric Lemstra van harte welkom. 

Wij zijn Theo Schouten veel dank verschuldigd voor al zijn inspanningen. Bij het aantreden van Theo was er een behoorlijk aantal uitdagingen, de afgelopen jaren zijn door de Raad van Bestuur veel zaken opgepakt en doorontwikkeld. ‘HilverZorg staat weer stevig op de kaart en derhalve kan ik met een gerust gevoel de voorzittershamer overdragen’, aldus Theo Schouten. 

Raad van toezicht en raad van bestuur HilverZorg