Regionale Zorgacademie van start - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Regionale Zorgacademie van start

16 april 2021
Begeleiding en praktijkopleidingen voor mensen die een baan zoeken in de zorg -Arbeidsplatform ZorgStart en de Regionale Zorgacademie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere tekenden een intentieverklaring voor een vergaande, brede samenwerking om mensen in de regio te begeleiden en op te leiden naar een baan in de zorg. Deze samenwerking biedt volop kansen en mogelijkheden voor werkzoekenden, herintreders of mensen die een carrièreswitch overwegen voor een baan in de zorgsector.

Tekort
Nu, maar ook in de komende jaren, is er een enorm tekort aan zorgpersoneel. Het tekort bedraagt in 2022 naar schatting 1.225 medewerkers. Of je al werkervaring hebt of niet, of je nou een uitkering ontvangt of een betaalde baan hebt: het arbeidsplatform Zorgstart.nl biedt volop kansen voor inwoners van de Gooi en Vechtstreek om in de zorgsector aan de slag te gaan.

Kweekvijver
De website https://zorgstart.nl is het loket en platform in de regio voor werk in de zorg, waar iedereen terecht kan: zij-instromers, uitkeringsgerechtigden, vrijwilligers, maar ook niet-uitkeringsgerechtigden en jongeren zonder startkwalificatie. Dit geldt voor alle functies in de zorg van mbo-1- tot en met hbo-niveau.

De samenwerking met de Regionale Zorgacademie biedt praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen in de ouderenzorg. Het is de bedoeling deze activiteiten te integreren in ZorgStart als het leer- en loopbaancentrum van de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. Daarmee ontstaat een kweekvijver van zorgprofessionals om de toekomstige banen in een veranderende zorgsector te kunnen invullen.

Match
Veel mensen die nu buiten de zorg werkzaam zijn, overwegen een baan in de zorgsector. De ervaring leert dat zij veel begeleiding nodig hebben om een mismatch te voorkomen. Deze begeleiding kan door het personeelstekort bij zorginstellingen niet altijd worden geboden.

De kans op een succesvolle landing in de zorg is veel groter als mensen via ZorgStart door coaches begeleid worden om te slagen in een leer- en praktijktraject bij een van de zorgorganisaties in de regio.

Start praktijkopleiding ouderenzorg
Vanuit ZorgStart worden geïnteresseerde baanzoekers in de ouderenzorg naar de website https://gva.baansprong.nl geleid. Via deze website van de Regionale Zorgacademie kunnen kandidaten zich aanmelden voor een opleidingsplaats met zicht op een baan bij een van de deelnemende ouderenzorgorganisaties in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere.

Baansprong biedt toegang tot een praktijkgerichte leerroute in verschillende functie op verschillende niveaus. De kandidaat kiest zijn eigen tempo en leertraject vanuit een betaalde baan in de ouderenzorg.

Kandidaten kunnen zich nu al aanmelden voor een eerste opleidingsgroep voor verzorgende IG die in juli 2021 van start gaat.

ZorgStart
Dit is de regionale samenwerking tussen werkgevers in de zorg, regionale opleiders, UWV en de Regio Gooi en Vechtstreek. Binnen ZorgStart werken partijen samen om meer inwoners te begeleiden naar een passende baan in de zorg. ZorgStart is onderdeel van een maatregelenpakket van de regiogemeenten om werkgevers te ondersteunen en de werkgelegenheid op peil te houden.

Aangesloten organisaties bij ZorgStart zijn: Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Kwintes, Philadelpia, Sherpa, Visio, Vitaal Thuiszorg, MBO College Hilversum, MBO Utrecht, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Utrechtzorg, UWV, Regio Gooi en Vechtstreek en Calibris Advies.

Regionale Zorgacademie Gooi & Vechtstreek en Almere
De Regionale Zorgacademie richt zich op gecombineerd opleiden, leren en ontwikkelen vanuit een praktijk gestuurd leer- en loopbaanconcept binnen de Ouderenzorg. De Regionale Zorgacademie is een van de concrete projecten die ontwikkeld worden vanuit de vorige jaar gelanceerde Regionale Zorgvisie door 11 deelnemende zorgorganisaties uit de regio: HilverZorg, Vivium Zorggroep, Inovum, Amaris Zorggroep, King Arthur Groep, Zorggroep Almere, Leger des Heils, De Oude Pastorie, Nusantara, LZorg, Rosa Spier Huis.