Expertisecentrum korsakov - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Nieuw Kerkelanden Expertisecentrum korsakov

Onze woonzorglocatie Nieuw Kerkelanden is al meer dan 15 jaar expertisecentrum op het gebied van korsakov. Het syndroom van korsakov is een ernstige hersenaandoening. Korsakov ontstaat meestal door langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding. Hierdoor hebben patiënten een tekort aan vitamine B1 en lopen zij schade op aan delen van de hersenen. Zij hebben geheugenproblemen en zijn vaak niet in staat om gewone, dagelijkse handelingen uit te voeren. Met gespecialiseerde zorg, behandeling en een vaste woonomgeving bieden we mensen met het syndroom van korsakov structuur, rust en een gezonde(re) levensstijl. Zo dragen we op een positieve manier bij aan de kwaliteit van hun leven. In Nieuw Kerkelanden kunnen 44 korsakovpatiënten wonen (verdeeld over drie afdelingen).

Op 8 juni jl. ontving Nieuw Kerkelanden het certificaat Regionaal Expertisecentrum Korsakov van het ministerie van VWS.

Kernteam korsakov

Het behandelteam, het expertteam en de zorgmedewerkers werken volgens het zorgprogramma Korsakov (KKC, 2007) en het door HilverZorg ontwikkelde intramurale zorgprogramma en zorgpad. Het kernteam korsakov biedt samen met de zorgmedewerkers van de afdeling dagelijkse zorg en behandeling aan bewoners met korsakov. Het kernteam korsakov bestaat uit meerdere specialisten:

 • specialist ouderengeneeskunde
 • GGZ-psycholoog
 • sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
 • verpleegkundig specialist
 • verpleegkundigen
 • ergotherapeut
 • agoog
 • fysiotherapeut

Consultatie korsakov

HilverZorg vindt het bevorderen en delen van kennis essentieel. Daarom bieden we consultatie aan andere organisaties in het werkveld. HilverZorg heeft een compleet overzicht van het aanbod in de ondersteuning en consultatie binnen de regionale keten. Ook de consultatiefunctie van een expertteam is hierin opgenomen. Het expertteam kan het kernteam inzetten bij de consultatievragen. Voorbeelden van mogelijke consultaties zijn:

 • Psycho-educatie aan multidisciplinair team (zorgteam, behandelaren en welzijn)
 • Casuïstiekbespreking
 • Interventies
 • Behandel- en begeleidingsmethodes
 • Coaching on the job
 • Observaties

Wij kunnen ook adviseren, bijvoorbeeld op het gebied van:
– terugvalpreventie op medisch en psychisch vlak
– omgang met de cliënt
– somatische en/of psychiatrische problematiek
– wetgeving

Vragen? Neem contact met ons op

Heeft u vragen over Nieuw Kerkelanden Expertisecentrum korsakov? Neem contact op met onze klantadviseurs via 035 – 760 80 09 of klantcentrum@hilverzorg.nl. Zij kunnen u hier alles over vertellen.