Ik en de AVG - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Wat is de AVG?

Gegevens over mensen zijn heel persoonlijk en vaak vertrouwelijk. Daarom is er in 2018 een speciale wet gemaakt: de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). De AVG geeft mensen het recht op controle over hun persoonsgegevens. Ook is in de wet geregeld hoe organisaties (zoals jouw zorgorganisatie) om moeten gaan met zulke vertrouwelijke gegevens.

De wet maakt een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, BSN-nummer en contactgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid, zoals welke aandoening iemand heeft. Daar zijn andere regels voor.

Wat heb ik met de AVG te maken?

Heel veel…! Als zorgverlener heb je iedere dag te maken met gevoelige gegevens over zorgvragers. Het is belangrijk dat je altijd bewust omgaat met deze gegevens. Je mag informatie over een ander niet zomaar met iedereen delen. Dit heeft te maken met privacy.

Privacy is het recht om in vrijheid te kunnen leven en zelf te bepalen wat anderen over je mogen weten. Het is het recht om met rust gelaten te worden. Privacybescherming is een van de basisrechten van ieder mens.

Privacyweek

In de week van 22 tot 26 januari is het de privacyweek. Deze week komt het AVG-team langs de locaties om je te informeren over de AVG. Kijk in het schema wanneer we op jouw locatie langskomen.

Heb je nu al vragen?
Stel ze aan avg@hilverzorg.nl!