HilverZorg geselecteerd als regio expertisecentrum (REC) Gerontopsychiatrie+ - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

HilverZorg geselecteerd als regio expertisecentrum (REC) Gerontopsychiatrie+

11 oktober 2023

Doelgroep Gerontopsychiatrie+ krijgt erkenning als LVHC-doelgroep kennis- en expertise netwerk. HilverZorg locatie Nieuw Kerkelanden is binnen dit netwerk aangewezen als Regio Expertise Centrum (REC) voor deze doelgroep.

 

In september 2019 is door het Ministerie van VWS de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CElz) aangesteld om samen met het veld voor doelgroepen in de Langdurige Zorg met een laag aantal cliënten en hoog complexe zorgvraag, een kennis- en expertise infrastructuur in te richten, te implementeren en te borgen. De doelgroep Gerontopsychiatrie+ (GP+) is een van deze doelgroepen.

In september 2023 heeft de CElz op basis van onafhankelijke visitatie vastgesteld dat de doelgroep GP+, met het doelgroepnetwerk, kenniscentrum, de doelgroep expertisecentra (DEC’s) en de regionale expertisecentra (REC’s), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn.

De CElz feliciteert het doelgroepnetwerk van harte met het behalen van het positief deskundigenadvies en wil haar grote waardering uitspreken voor de inzet en het commitment vanuit het netwerk, de professionals en de aanbieders die in een relatief korte tijd invulling hebben gegeven aan de structurele borging van kennis en expertise voor de cliënten uit de doelgroep GP+.

Marieke Braks, CElz voorzitter: “Specifieke kennis- en expertise is van vitaal belang voor passende zorg voor de LVHC- doelgroepen. Hierbij vraagt het lage aantal cliënten in deze doelgroepen om concentratie van kennis- en expertise, een specifieke invulling. Het voldoen aan LVHC-criteria is een uitdagend proces.

Kenmerkend voor dit doelgroepnetwerk is de inzet en toewijding die het doelgroepnetwerk heeft laten zien. Het is indrukwekkend wat het doelgroepnetwerk in relatief korte tijd heeft bereikt. Van een kleine groep voorlopers, tot een volledig dekkend zorglandschap inclusief kenniscentrum. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie hiermee onverminderd doorgaan ten behoeve van de clienten met Gerontopsychatrie+ doelgroep.”

 

Peter Bosselaar en Rita Arts bedanken namens het bestuur iedereen voor de inzet en feliciteren met de formele erkenning van het doelgroepnetwerk GP+:

“Zo’n 3 jaar geleden is het proces gestart om voor de bijzondere doelgroep van mensen met complexe gerontopsychiatrische problemen, een kennis- en expertisenetwerk te ontwikkelen. Mede door de niet aflatende inzet van vele zorgprofessionals, betrokken bestuurders, ondersteuners en andere betrokken via CElz, VWS, ZN, NZa, staat er inmiddels stevig doelgroepnetwerk waarin de ambities hoog zijn. We hebben alle vertrouwen in een mooie toekomst voor het doelgroepnetwerk in het belang van onze doelgroep!”

Xandra van Praag, directeur, is ontzettend trots op alle professionals die zo hard gewerkt hebben om zich klaar te stomen voor de erkenning als kenniscentrum en landelijk of regionaal expertisecentrum GP+:

“In dat proces zijn we vele uitdagingen tegengekomen, maar het blijkt dat zorgorganisaties elkaar heel goed kunnen vinden, en sterker nog, elkaar nodig hebben om een goed functionerend lerend kennisnetwerk te zijn. We zijn blij dat diverse kennisorganisaties een bijdrage hebben geleverd om het doelgroepnetwerk op te zetten en het doel van de doelgroepnetwerk GP+ mede te laden. En over dat laatste zijn we klip en klaar: kennis en expertise vinden, ontwikkelen en kennis delen.”

In het zorglandschap van de doelgroep GP+ zijn meerder organisaties en een kenniscentrum opgenomen. In de eerste fase is de erkenning gegeven voor de volgende organisaties:

Kenniscentrum GP+, Atlant (DEC), Hilverzorg (REC), Laurens (REC), Noorderbreedte (DEC), Parkhuis (REC), Waalboog (REC), ZuidOostZorg (REC).

De toekenning gaat in per 1 januari 2024 en op 5 oktober 2023 zullen de deelnemende organisaties tijdens een bijeenkomst van harte gefeliciteerd worden met dit resultaat.

Kijk voor meer informatie over het expertise en kennisnetwerk GP+ op de website van de Vereniging voor Gerontopsychiatrie.