In vervolg op de persconferentie van 15 februari, laten we binnen HilverZorg vanaf vrijdag 18 februari de meeste coronamaatregelen los. Op vrijdag 25 februari volgt de laatste versoepeling. Hieronder leest u wat er allemaal verandert in onze huizen.

Versoepelingen per 18 februari

 1. Er is geen maximum meer aan het aantal bezoekers dat bewoners op een dag kunnen ontvangen.
 2. De huiskamers van onze woonlocaties zijn weer toegankelijk voor bezoekers. We vragen bezoek om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden.
 3. De mondkapjesplicht vervalt. Iedereen is wel vrij om een mondkapje te dragen. We blijven daarom mondkapjes aanbieden op de afdelingen.
 4. We kunnen weer artiesten laten optreden op onze locaties. De artiesten laten we voorafgaand aan hun optreden een sneltest doen.
 5. De uitjes van Hilvertours kunnen weer opstarten. In de bus draagt iedereen een mondkapje.
 6. In onze brasserie en andere binnenruimtes vervallen de vaste zitplaatsen en de 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen.

Bovenstaande zes versoepelingen gelden als er geen corona-uitbraak is op een locatie. Als dat wel het geval is, nemen we passende maatregelen (volgens ons coronadraaiboek).

Testen en isolatietijd
We testen bewoners alleen bij klachten. De isolatietijd die wij hanteren na een besmetting is (geheel volgens het landelijk beleid) teruggebracht naar 5 dagen en 24 uur klachtenvrij.

Corona-uitbraak op een afdeling
Cliënten die niet besmet zijn en geen klachten hebben, mogen van de afdeling af. Bij code roze, wanneer er een grote uitbraak is op de afdeling, mag een niet-besmette cliënt bijvoorbeeld wel naar buiten, maar niet naar de gemeenschappelijke ruimtes.

De basisregels blijven van kracht
Dat betekent voor onze bezoekers en medewerkers:

 • vaak en goed de handen wassen
 • zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden
 • bij klachten thuisblijven
 • regelmatig een (zelf)test doen
 • geen handen schudden
 • hoesten en niezen in de elleboog.

Laatste versoepeling per 25 februari
Op vrijdag 25 februari gaat de laatste versoepeling in. Dan hebben bezoekers van de brasserie geen coronatoegangsbewijs meer nodig.