Zorgplein-Gooi: de oplossing voor verwijzers en wijkverpleging - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Zorgplein-Gooi: de oplossing voor verwijzers en wijkverpleging

30 april 2024

Sinds 8 April is Zorgplein-Gooi beschikbaar. Een website waarop verwijzers kunnen zien welke wijkteams beschikbaar zijn voor het leveren van reguliere wijkverpleging. Het gaat hier om hulp bij verzorging, verpleging en begeleiding bij een cliënt thuis. Verwijzers krijgen via deze weg gemakkelijk inzicht in de actuele beschikbaarheid waardoor het voor hen minder tijd kost om een beschikbaar wijkteam te benaderen voor een nieuwe zorgaanvraag. De wijkteams worden dankzij deze ontwikkeling minder vaak gestoord voor aanmeldingen tijdens de zorgverlening.

Zorgplein-Gooi is ontworpen met één duidelijk doel voor ogen: vraag naar en aanbod van wijkverpleging dichter bij elkaar brengen om zo de zorg toegankelijk te houden voor inwoners in de regio Gooi & Vechtstreek. Deze innovatieve aanpak stelt verwijzers in staat om op een efficiënte manier wijkverpleging aan te vragen en draagt bij aan een soepele instroom in de wijkverpleging voor alle betrokken partijen. De applicatie is ontworpen in samenwerking met Entrace.

Zorgplein-Gooi is een initiatief van het Regiokompas (een samenwerkingsverband tussen Amaris Zorggroep, Inovum, HilverZorg en Vivium Zorggroep) en in samenwerking met Zilveren Kruis, de RHOGO en Tergooi MC. Het maakt onderdeel uit van een breder programma gericht op het toegankelijk houden van de zorg voor ouderen in de regio.

 

Met één oogopslag beschikbaarheid zien in de wijkverpleging

Voor verwijzers, waaronder huisartsen, transferverpleegkundigen en klantcontactcentra, betekent Zorgplein-Gooi een overgang naar een gestroomlijnde aanvraagprocedure voor wijkverpleging. Wijkteams geven actuele beschikbaarheid aan waardoor verwijzers op basis van postcode van de cliënt eenvoudig kunnen zien welk team beschikbaar is voor hun zorgaanvraag. Dit bespaart kostbare tijd en draagt bij aan een betere afstemming van vraag en aanbod in de wijkverpleging.

Deze samenwerking tussen verwijzers, wijkteams en zorgorganisaties is de sleutel tot het succes van deze innovatieve benadering. Natuurlijk blijven wijkverpleegkundigen verantwoordelijk voor het maken van een goede afweging over de werkelijk noodzakelijke zorg. Hierbij kijken zij naar voorliggende acties als het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, de inzet van hulpmiddelen en zorgtechnologie, ondersteuning van de mantelzorg en inzet andere voorzieningen.

 

Eén aanmeldpunt voor zorgcoördinatie

8 April is de pilotfase gestart voor verwijzers en wijkteams in de gemeenten Hilversum, Naarden en Bussum voor het aanvragen van wijkverpleging via www.zorgplein-gooi.nl.

Na een succesvolle evaluatie streven we stapsgewijs naar één gezamenlijk aanmeldpunt voor alle vormen van zorg en ondersteuning voor inwoners in de regio Gooi & Vechtstreek. Het Zorgplein-Gooi is een eerste stap richting een goede coördinatie en sturing op de cliëntstromen van alle vormen van zorg en ondersteuning.

 

Nieuwsgierig geworden? Bezoek dan www.zorgplein-gooi.nl