Veelgestelde vragen

Activiteiten

Kan ik ook meedoen als ik zelfstandig woon?

Ja, ook als u zelfstandig woont kunt u meedoen aan verschillende activiteiten. Informeer bij het woondienstencentrum bij u in de buurt voor actvititeiten in uw wijk.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een activiteit?

Het is niet noodzakelijk om u voor elke activiteit aan te melden. Loop gerust bij het woondienstencentrum in de buurt langs en vraag naar de mogelijkheden.

Wat kosten de activiteiten?

Waar vindt u onze centra voor Ontmoeten & DagZorg?

Op deze pagina kunt een overzicht vinden van onze locaties.

Praktische hulp aan huis

Wat is het verschil tussen thuiszorg en praktische hulp aan huis?

Bij thuiszorg gaat het om (medische) zorg zoals wondverpleging, steunkousen aantrekken, hulp bij douchen en aankleden, etc. Bij praktische hulp aan huis gaat het om hulp in en om huis, zoals een klusjesman, een tuinman, een schoonmaker, etc.

Hoe krijg ik hulp aan huis?

U kunt zich hier aanmelden voor hulp aan huis via HilverZorg Op Maat 

Hulp aan huis, wat kost dat?

HilverZorg Op Maat hanteert verschillende tarieven. Zo heeft u al een schoonmaker voor
€ 15,25 per uur. Klik hier voor de overzichtspagina met alle diensten van HilverZorg Op Maat.

Ik heb maar af en toe hulp nodig; kan dat?

Dat kan zeker. U kunt op structurele basis hulp aanvragen, bijvoorbeeld iedere week een schoonmaakster of tuinman. U kunt ook op incidentele basis hulp aanvragen, bijvoorbeeld alleen een schoonmaakster als de ramen gewassen moeten worden of een tuinman als de tuin winterklaar gemaakt moet worden.

Ik wil graag verschillende vormen van hulp aan huis; kan dat ook?

Dat kan. U kunt tegelijk een kapster, een schoonmaakster of klusjesman aan huis laten komen. U stelt zo zelf uw eigen pakket van hulp aan huis samen.

Thuiszorg en dagzorg

Heb ik een indicatie nodig voor thuiszorg of dagzorg?

Voor persoonlijke verzorging, verpleging en dagzorg heeft u een indicatie nodig. Voor een Wlz-indicatie neemt u contact op met het CIZ. De indicatie voor de Zvw (zorgverzekering) loopt via de wijkverpleegkundige en bij het gemeenteloket kunt u terecht voor financiering vanuit de Wmo.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en praktische hulp aan huis?

Thuiszorg is gericht op persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Praktische hulp aan huis gaat over het inzetten van een klusjesman, tuinman, schoonmaker in huis.

Welke typen thuiszorg biedt HilverZorg?

HilverZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg).

Hoe meld ik mij aan voor thuiszorg via HilverZorg?

Bel direct met het wijkteam bij u in de buurt. Wilt u weten welk wijkteam bij u in de buurt zit? Scroll dan omhoog en vul uw postcode en huisnummer in bij de zoekfunctie hierboven.

Wonen bij HilverZorg

Heeft HilverZorg ook aanleunwoningen?

HilverZorg heeft met verschillende woningbouwverenigingen een samenwerkingsverband. Deze woningbouwverenigingen bieden aanleunwoningen aan waarbij wij de zorg aan huis kunnen leveren. Deze aanleunwoningen bevinden zich veelal naast een locatie. Om voor een aanleunwoning in aanmerking te komen dient u ingeschreven te staan bij Woningnet. Voor meer informatie zie www.woningnet.nl of neem contact op met Klantcontact op nummer 035-760 8009.

Kan ik zelf kiezen op welke locatie ik ga wonen?

In principe kunt u zelf kiezen op welke locatie u wilt wonen, mits dit past bij uw zorgvraag en er op dat moment plek is op de locatie.

Biedt HilverZorg een tijdelijke logeermogelijkheid?

Ja, bijvoorbeeld bij een tijdelijke (acute) situatie of vervangende zorg (respijtzorg) bieden wij een tijdelijke logeermogelijkheid. Ons Klantcontact kan aangeven of u in aanmerking komt voor een indicatie om tijdelijk te komen logeren. Komt u niet in aanmerking voor een indicatie, dan kunt u ervoor kiezen om particulier te komen logeren.

Welke aanvullende services heeft HilverZorg?

HilverZorg heeft diverse extra services als u bij ons woont. Dit zijn praktische diensten en leuke activiteiten aanvullend op uw zorgpakket.

Klik hier voor de folder met ons aanbod.

Welke aanvullende services heeft HilverZorg?

HilverZorg heeft diverse extra services als u bij ons woont. Dit zijn praktische diensten en leuke activiteiten aanvullend op uw zorgpakket.

Klik hier voor ons totale aanbod.

Met welke indicatie kom ik in aanmerking voor wonen bij HilverZorg?

Belt u met Klantcontact op nummer 035-760 8009 en zij helpen u graag verder.

Is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen?

Jazeker, u bent van harte welkom. Bel met Klantcontact 035-760 8009 en zij plannen een afspraak voor u in.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de definities van wachtlijststatussen?

In wachtlijststatussen wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende begrippen: actief, wens en slapend wachtend. Hieronder worden deze begrippen verder toegelicht:

Actief wachtend
Wanneer een klant als actief wachtend aangemeld staat, is er een urgente opnamebehoefte, maar heeft de locatie nog geen plaats.

Wens wachtend
Wanneer een klant deze wachtlijststatus heeft, dan heeft de klant een zorgindicatie, kan hier ook voor terecht in een andere locatie of zorginstelling, maar wil liever wachten op de locatie van zijn of haar voorkeur.

Slapend wachtend
Wanneer een klant deze wachtlijststatus heeft, heeft deze een zorgindicatie en is aangemeld bij een locatie. De klant heeft zelf besloten hier nog geen gebruik van te willen maken. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen wat betreft de wachtlijststatus, neem dan contact op met het Klantcentrum.

 

Hoe kom ik aan een indicatie of wat moet ik doen?

HilverZorg staat u graag terzijde als u meer wilt weten over dit soort onderwerpen en/of als u zorg nodig heeft. Op deze website vindt u alle informatie over wonen, zorg en dienstverlening van HilverZorg. Uiteraard staan wij u ook graag persoonlijk te woord. De klantadviseurs van HilverZorg Klantcentrum geven informatie, advies én bemiddelen. Ook bij het aanvragen van indicaties en het organiseren van rondleidingen bij de diverse HilverZorg locaties zijn zij u graag van dienst. Zo heeft u een duidelijk aanspreekpunt. Dat is meteen een zorg minder.

Wat is een indicatie binnen de AWBZ?

Via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Wilt u professionele zorg krijgen en aanspraak kunnen maken op een vergoeding via de AWBZ, dan wordt eerst gekeken of u daar volgens de wet recht op hebt. Dat heet een indicatiestelling. Indicaties worden verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij kijken samen met u welke soorten zorg u nodig heeft en verstrekken op basis daarvan een indicatiebesluit waarmee u een vergoeding krijgt voor de zorg. Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor zorg, neemt het CIZ samen met u uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie onder de loep. Er wordt bekeken wat u nog zelf aankunt en wat uw eventuele huisgenoten en mantelzorg voor u kunnen betekenen.

Zodra het besluit is genomen, stuurt het CIZ het indicatiebesluit naar u én naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor zorgt er vervolgens voor dat een zorgverlener de benodigde zorg levert. De zorgverlener is een instelling zoals HilverZorg, die alle vormen van zorg kan leveren. Wilt u liever zelf de zorg inkopen, dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor stelt de hoogte van dit budget vast.

Hoe zit de financiering van de zorg in elkaar?

Met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), heeft u recht op een vergoeding via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De AWBZ vergoedt alleen bepaalde soorten zorg. Lees hier voor welke soorten zorg u een vergoeding kunt krijgen.

U kunt kiezen om zelf de beschikking te krijgen over het bedrag dat de AWBZ vergoedt. Dit heet een persoonsgebonden budget. U kunt dan zelf de gewenste zorg inkopen bij de aanbieder die uw voorkeur heeft.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)    van kracht. Dit heeft invloed op de vergoeding van bepaalde soorten zorg, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke verzorging. Per gemeente kan dit verschillend zijn.

Wanneer u voor het eerst te maken krijgt met een zorgvraag, kan het lastig zijn om precies te weten waar u recht op heeft, wat de mogelijkheden zijn en waar u zoal terecht kunt. HilverZorg Klantcentrum helpt u graag verder met deze vraagstukken. Onze medewerkers staan u graag te woord en geven informatie en advies over alle mogelijkheden.

 

 

Waar kan ik terecht met vragen over de WMO in de gemeente Hilversum

Als u vragen heeft over de WMO kunt u terecht bij het Wonen-Welzijn-Zorg-loket (kortweg: WWZ-loket)

WWZ-loket
Larenseweg 30
1221 CN Hilversum
T 035-6292151

Het loket is geopend op werkdagen tussen 09.00 tot 13.00 uur.

Wilt u meer weten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wat dit betekent op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau? U kunt hier meer over lezen door hier te klikken.

 

Hoe zit het met mijn eigen kosten en eigen bijdrage?

De kosten voor verblijf en de geboden zorg en diensten worden voor mensen met een ZorgZwaartePakket bekostigd door de overheid en/of zorgverzekeraars. Wel wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht. Deze bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Informatie over de hoogte van de eigen bijdrage is op www.hetcak.nl te vinden bij het onderwerp zorg met verblijf.

Waar vind ik de brochure Uw zorg in een AWBZ instelling?

Tevens attenderen wij u op de brochure Uw zorg in een AWBZ instelling. Deze brochure vervangt de eerder uitgegeven brochure Daar heeft u recht op in een AWBZ-instelling. In deze brochure kunt u lezen waar u recht op heeft, wanneer u tijdelijk of permanent komt wonen in een AWBZ-instelling, bijvoorbeeld in een van onze expertisecentra (verpleeghuis). Download hier de brochure.

 

Wat verandert er in de ouderenzorg?

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,6 miljoen 65-plussers zijn. Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren. Bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op zorginstellingen. En de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaat er veranderen in de ouderenzorg? De meest actuele informatie kunt u vinden op:

www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.hervorminglangdurigezorg.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg
www.invoorzorg.nl

Wat valt er onder de zorg- en dienstverlening bij HilverZorg?

Voor de meest voorkomende Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP) heeft HilverZorg een overzicht gemaakt van de zorg- en dienstverlening waar de klant, volgens zijn of haar indicatie, recht op heeft. U kunt op dit moment alleen gebruik maken van de ZZP4 en hoger als u nu nog geen indicatie heeft.
Wij noemen dit ons HilverZorgpakket. Als u meer zorg- en dienstverlening wenst dan in uw HilverZorgpakket is opgenomen, kunt u gebruik maken van aanvullende dienstverlening binnen HilverZorg.

Hieronder vind u een beschrijving van een zestal HilverZorgpakketten, elk in een separate pdf te downloaden.

 

Welke aanvullende dienstverlening biedt HilverZorg op locatie?

De beste zorg leveren én aansluiten op uw wensen, dat is waar het bij HilverZorg om draait. De zorg- en welzijnsdiensten uit het standaardpakket zijn gekoppeld aan uw zorgindicatie. Maar er is meer! HilverZorg biedt u aanvullende dienstverlening via HilverZorg Op Maat en een aantal services specifiek voor een locatie. Hiermee kunt u nog aangenamer wonen en meer plezier beleven. Denk aan extra huishoudelijke hulp, een verzekeringspakket of een abonnement op een vereniging.

Wilt u meer informatie over de aanvullende dienstverlening van HilverZorg? Dat kan via het HilverZorg Klantcentrum, te bereiken via telefoonnummer 035-6260477

HilverZorg-tarievenlijst-2014.pdf 

 

Welke aanvullende dienstverlening biedt HilverZorg thuis?

U wilt graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen en genieten van het leven. Dan is het een uitkomst dat u hulp kunt krijgen als u iets (tijdelijk) niet zelf kunt, er geen tijd voor heeft of omdat u er lichamelijk niet toe in staat bent. HilverZorg Op Maat zorgt ervoor dat u snel in contact komt met professionals die u hierbij kunnen helpen. Deze professionals zijn zorgvuldig geselecteerd en dus betrouwbaar om in te zetten. Vind vandaag nog die professionele huishoudelijke hulp, maaltijdservice, tuinman of klusser die u het leven makkelijker maakt. Of maak een keuze uit één van onze andere diensten zoals de personenalarmering van HilverZorg. Lees meer.

Hoe zit het met de wachttijden en wachtlijsten van HilverZorg?

Wachttijden zijn indicatief en o.a. afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren, uw specifieke zorgvraag en vrijgekomen appartementen. Indien u snel zorg nodig heeft waarbij de zorg belangrijker is dan de locatie voor verblijf, is er nagenoeg geen wachttijd (peildatum: september 2014).

Wachttijden en wachtlijsten zijn een momentopname. Mocht u hier vragen over hebben dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met de klantadviseurs van het HilverZorg Klantcentrum. Zij kunnen u de laatste stand van zaken vertellen en u een toelichting geven op de wachttijden en wachtlijsten. Het HilverZorg Klantcentrum is bereikbaar op (035) 626 04 77.

 

Waar vind ik de sociale kaart van Hilversum?

De sociale kaart van de gemeente Hilversum vindt u via onderstaande link:

Heeft u een tip of een klacht?

We willen graag onze dienstverlening optimaal mogelijk houden. Daarom horen we het graag als u een tip of een klacht heeft. Indien u een klacht heeft kunt u zich eerst richten tot een medewerker.

Probeer eerst samen met de medewerker en/of een medewerker van het team een oplossing te vinden. Uw onvrede uiten kan best lastig zijn, maar het heeft voordelen om direct in gesprek te gaan. Wellicht verandert uitleg van een medewerker uw kijk op de zaak of is er sprake van een misverstand. Is uw klacht naar aanleiding van dit gesprek nog niet opgelost dan kunt u contact opnemen met de manager van de locatie, wijk of afdeling.

Wilt u uw klacht met een klachtenadviseur bespreken?

Het kan voorkomen dat u een vraag of klacht niet wilt of kunt bespreken met een medewerker. In dat geval kunt u terecht bij de klachtenadviseur van HilverZorg. U kunt met haar in alle openheid uw klacht bespreken. Zij kan u adviseren of ondersteunen en zoekt naar een oplossing voor uw klacht. Goed om te weten is dat de klachtenadviseur onafhankelijk is. U kunt de klachtenadviseur op de volgende manieren bereiken:

 • telefonisch via: (035) 626 04 00 of 06 31 62 04 07
 • per email: klachtenadviseur@hilverzorg.nl, of
 • door een brief te sturen:
  Klachtenadviseur HilverZorg
  Antwoordnummer 1128
  1200 VB Hilversum
  (een postzegel is niet nodig)