Veelgestelde vragen - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
FILE0968

Veelgestelde vragen

Wij hebben de meeste gestelde vragen aan ons Klantcentrum voor u op een rijtje gezet. Misschien staat uw vraag ertussen.

Niet gevonden? Neem contact op met onze klantadviseurs via 035 760 80 09. Of mail naar klantcentrum@hilverzorg.nl. Onze klantadviseurs geven u graag informatie en advies over de meest uiteenlopende zorgvragen.

Thuiszorg en dagzorg

Hoe regel ik thuiszorg?

Om thuiszorg via HilverZorg te regelen, kunt u direct bellen met het wijkteam bij u in de buurt. Wilt u weten welk wijkteam bij u in de buurt zit? Bekijk de wijkteamgebiedenkaart.

Kan ik in Hilversum ook verpleegzorg thuis krijgen?

Ja, dat kan. Met ons zorgaanbod Met HilverZorg Thuis kunt u thuis verpleegzorg thuis krijgen. Dit kan nog niet overal in Hilversum, maar het aantal teams dat dit kan bieden wordt uitgebreid. Dit zorgaanbod wordt landelijk ook wel Volledig Pakket Thuis genoemd.

Waar vind ik een overzicht van alle wijkteams?

Onze wijkteams werken in verschillende wijken in Hilversum: Klik hier voor een overzicht van de gegevens van alle wijkteams.

Welke indicatie heb ik nodig om thuis verpleegzorg te krijgen?

Het CIZ geeft zorgindicaties af. U krijgt dan een indicatie voor een ZorgZwaarte Pakket (ZZP), dat u kunt verzilveren in de thuissituatie. Onze klantadviseurs leggen u graag de mogelijkheden uit. Neem hiervoor contact op met ons Klantcentrum via telefoonnummer 035 760 80 09 of e-mail klantcentrum@hilverzorg.nl. 

 

Wanneer heb ik recht op thuiszorg of dagbehandeling?

Of u recht heeft op thuiszorg hangt af van het type zorg dat u nodig heeft. Voor persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding of dagbehandeling heeft u een indicatie nodig van uw huisarts of wijkverpleegkundige. Het gaat dan om zorg die uw zorgverzekering vergoedt en onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt.

Wat is thuiszorg?

De thuiszorg van HilverZorg bestaat uit persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding thuis. Daarnaast bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg).

Wonen bij HilverZorg

Hoe kom ik in aanmerking voor een aanleunwoning?

U kunt via verschillende woningbouwverenigingen een aanleunwoning huren met zorg aan huis. Zo'n aanleunwoning ligt meestal naast een woonzorglocatie. Om voor een aanleunwoning in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan bij Woningnet. Kijk voor meer informatie op de website van Woningnet: www.woningnet.nl. 

De serviceflats van onze woonzorglocatie Nieuw Kerkelanden zijn van HilverZorg. Voor deze serviceflats kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs via telefoonnummer 035 760 80 09. Of stuur een e-mail met uw vraag naar klantcentrum@hilverzorg.nl. 

Kan ik zelf kiezen op welke locatie ik ga wonen?

U kunt zelf kiezen op welke locatie u wilt wonen. Voorwaarde is wel dat de woonzorglocatie van uw keuze de zorg levert die past bij uw zorgvraag.

Wat kost een verpleeghuis?

Heeft u een Wlz-indicatie (ZorgZwaartePakket/zorgprofiel)? Dan worden de kosten voor uw verblijf en zorg in een van onze verpleeghuizen betaald door de overheid en/of de zorgverzekeraar. Wel wordt een inkomensafhankelijke maandelijkse eigen bijdrage in rekening gebracht. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze maandelijkse bijdrage bij u. Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Kan ik een rondleiding aanvragen?

Wij leiden u graag rond in onze locaties, zodat u de locatie kunt kiezen die het beste bij u past. Bel met onze klantadviseurs via telefoonnummer 035 760 80 09 om een afspraak in te plannen.

Hoe zit het met de wachttijden en wachtlijsten van HilverZorg?

Onze wachttijden geven een indruk hoe lang u moet wachten totdat u bij ons kunt komen wonen. De wachttijd is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeuren, uw specifieke zorgvraag en de beschikbaarheid van appartementen. Als u snel zorg nodig heeft en de zorg belangrijker is dan de locatie, gaan we met u in overleg over mogelijke alternatieven.  Wachttijden en wachtlijsten zijn een momentopname. Wilt u meer weten over onze wachttijden of wachtlijsten en procedures op dit moment? Neem dan contact op met onze klantadviseurs via 035 760 80 09. Zij kunnen u direct vertellen hoe het staat met onze wachttijden en wachtlijsten. 

Wat zijn de definities van wachtlijststatussen?

Voor onze wachtlijsten werkt HilverZorg met zogenoemde wachtlijststatussen. Hierbij maken wij onderscheid tussen drie verschillende begrippen: 
  • urgent en actief wachtend  
  • wachtend op voorkeur  
  • wachtend uit voorzorg 
Urgent en actief  Als een cliënt deze status heeft is er een urgente opnamebehoefte, maar heeft de locatie van voorkeur nog geen plaats. We kijken dan wat de beste oplossing is totdat er wel een plek vrij komt. Dit kan betekenen dat er elders een plek wordt gezocht.   Wachtend op voorkeur  Als een cliënt deze wachtlijststatus heeft, dan heeft deze een indicatie en kan hiervoor terecht in een van onze woonzorglocaties, alleen de cliënt wil liever wachten op de locatie van zijn of haar voorkeur.  Wachtend uit voorzorg  Als een cliënt deze wachtlijststatus heeft, heeft deze cliënt een indicatie en is ook aangemeld bij een woonzorglocatie. De cliënt heeft zelf besloten hier nu nog geen gebruik van te maken.  Heeft u vragen over onze wachtlijsten en/of wachtlijststatussen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs via 035 760 80 09 of klantcentrum@hilverzorg.nl 

Hoe regel ik mijn verhuizing naar het verpleeghuis?

HilverZorg werkt samen met Staalman Verhuizingen. Nieuwe bewoners van onze huizen kunnen contact opnemen met Agnes Prepost via 035 – 760 81 10 (HilverZorg). Zelf contact opnemen met Staalman Verhuizingen kan natuurlijk ook via: Staalman verhuizingen, Nieuwe Havenweg 47, 1216 BL in Hilversum, telefoon 035 – 642 05 20. Meer informatie vindt u op de website www.staalmanverhuizingen.nl.

Waar vind ik de sociale kaart van Hilversum?

Op de sociale kaart van de gemeente Hilversum vindt u welke zorg- en welzijnsorganisaties in Hilversum actief zijn. U vindt de kaart hier.

Wanneer kan ik naar een verpleeghuis?

Om te wonen in een van de verpleeghuizen van HilverZorg heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Dat geldt voor langdurig en kortdurend verblijf. Onze klantadviseurs leggen u graag uit welke indicaties er zijn. En hoe u een indicatie aanvraagt. Bel met ons Klantcentrum via telefoonnummer 035 760 80 09 of stuur een e-mail met uw vraag naar klantcentrum@hilverzorg.nl. 

Wat valt er onder de zorg- en dienstverlening bij HilverZorg?

Onze zorg- en dienstverlening is gebaseerd op het ZorgZwaarte Pakket (ZZP) uit uw zorgindicatie. Deze pakketten geven aan voor hoeveel zorg u geïndiceerd bent. Om te verblijven op een van onze woonzorglocaties is een ZZP4 of hoger nodig. Onze klantadviseurs van het Klantcentrum leggen u graag uit welke zorg HilverZorg levert en welke ZorgZwaarte Pakketten er zijn. Neem direct contact op via 035 760 80 09 of klantcentrum@hilverzorg.nl. 

Waar kan ik terecht met vragen over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) in de gemeente Hilversum?

Als u vragen heeft over de Wmo kunt u terecht bij het Sociaal Plein (geopend op werkdagen van 8.30– 17 uur):

Sociaal Plein Wilhelminastraat 1-19 1211 RH Hilversum 035 629 27 00

Wat is een zorgindicatie binnen de Wlz?

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Wilt u professionele zorg krijgen en aanspraak kunnen maken op een vergoeding via de Wlz? Dan wordt eerst gekeken of u daar volgens de wet recht op heeft. Dat heet een indicatiestelling. Indicaties worden verstrekt door het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. Het CIZ kijkt samen met u welk type zorg u nodig heeft; hierbij kijkt het CIZ naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie. Ook beoordeelt het CIZ wat u zelf nog aankunt en wat uw eventuele huisgenoten en mantelzorgers voor u kunnen doen. Op basis van deze informatie neemt het CIZ een indicatiebesluit. Dit besluit vormt de basis van uw zorgindicatie.  Het CIZ stuurt het indicatiebesluit naar u én naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor zorgt er vervolgens voor dat een zorgverlener de benodigde zorg levert. De zorgverlener is een instelling zoals HilverZorg die alle vormen van zorg kan leveren. Wilt u liever zelf de zorg inkopen? Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. Het zorgkantoor stelt de hoogte van dit budget vast. 

Wie mag indiceren in de (thuis)zorg?

U kunt een indicatie aanvragen via het CIZ. De klantadviseurs van HilverZorg kunnen u hierover informeren. Neem contact met ons op via telefoonnummer 035 760 80 09 of e-mailklantcentrum@hilverzorg.nl.  

Welke aanvullende services heeft HilverZorg?

Als u woont in een van onze woonzorglocaties, kunt u gebruikmaken van een aantal extra services. Dit zijn praktische diensten zoals het laten verzorgen van de was en een collectief verzekeringspakket. De services verschillen per locatie. Onze klantadviseurs informeren u graag over de diensten van HilverZorg. Neem contact op via telefoonnummer 035 760 80 09 of stuur een e-mail met uw vraag naarklantcentrum@hilverzorg.nl.