Medezeggenschap - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Medezeggenschap

HilverZorg hecht veel waarde aan medezeggenschap: van cliënten en van medewerkers. Voor de medezeggenschap van cliënten werkt HilverZorg met een centrale cliëntenraad (CCR) en meerdere lokale cliëntenraden. De medezeggenschap van medewerkers is geregeld via de Ondernemingsraad (OR).

Onze cliëntenraden

De cliëntenraden van HilverZorg behartigen de belangen van de cliënten die bij ons wonen en cliënten die thuiszorg van ons krijgen. Medezeggenschap is geregeld in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). HilverZorg heeft een centrale cliëntenraad en op elke locatie is er een lokale cliëntenraad. Omdat een deel van onze cliënten niet meer in staat is zelf op te komen voor hun belangen, worden zij vertegenwoordigd door familieleden.

De centrale cliëntenraad (CCR) is een overkoepelend orgaan en oefent invloed uit op besluitvorming over HilverZorgbrede onderwerpen. Het behouden en verbeteren van welzijn en de kwaliteit van zorg en veiligheid van onze cliënten staan daarbij voorop. Samen met de lokale cliëntenraden kijkt en luistert de centrale cliëntenraad naar cliënten en naasten. Op basis van deze waarnemingen adviseert de CCR het bestuur.

De lokale cliëntenraden adviseren het locatiemanagement op locatiespecifieke onderwerpen. De cliëntenraden zijn heel betrokken en denken proactief mee op belangrijke onderwerpen voor de cliënten zoals welzijn, voeding, hygiëne, fijn wonen en betrokkenheid van naasten.

Deelnemen?
HilverZorg vindt het belangrijk dat op elke locatie een actieve cliëntenraad vertegenwoordigd is. Ook hebben wij aandacht voor familieparticipatie. Bent u cliënt, familielid, mantelzorger of vrijwilliger en heeft u affiniteit met en specifieke deskundigheid op het gebied van ouderenzorg en wilt u voor een periode van vier jaar of langer een bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten (en hun naasten)? Neem dan voor meer informatie en geheel vrijblijvend contact op via e-mail: ccr@hilverzorg.nl of lcr@hilverzorg.nl.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel van HilverZorg. Als vertegenwoordiger van medewerkers overlegt de OR met de raad van bestuur en adviseert over beleid met als doel HilverZorg optimaal te laten functioneren (in alle doelstellingen). Op basis van de Wet op de Ondernemingsraden, de cao of andere gegeven bevoegdheden, adviseert de OR bij een advies- of instemmingsplichtig besluit van de raad van bestuur op basis van de belangen en opvattingen van medewerkers. De ondernemingsraad heeft maximaal 13 leden, waarbij de raad streeft naar een goede vertegenwoordiging van de verschillende afdelingen: locaties, thuiszorg, behandelaren en ondersteunende diensten. De ondernemingsraad heeft periodiek overleg met de raad van bestuur, waarmee de raad van bestuur én de ondernemingsraad tot een juiste afweging van alle betrokken belangen kunnen komen.

Meer weten over de OR van HilverZorg? Mail naar ondernemingsraad@hilverzorg.nl.