Compliment of klacht - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
FILE0968

Compliment of klacht

Wij doen ons best om goede zorg en aandacht te geven en te zorgen voor een plezierige, veilige woonomgeving voor onze cliënten.

Bent u tevreden over onze dienstverlening en wilt u ons dit laten weten? Mail uw complimentje dan naar kwaliteit@hilverzorg.nl. Met complimenten krijgen onze medewerkers extra waardering en motivatie.

Bent u niet tevreden over onze zorg en dienstverlening? Dan raden wij u aan dit in ieder geval te bespreken met de betrokken medewerker. Vindt u dit lastig of komt u hier geen bevredigende oplossing uit? Bespreek uw klacht dan met de teammanager of leidinggevenden. Met uw feedback kunnen wij onze zorg en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Klacht indienen buiten de locatie

Wilt u liever iemand spreken van buiten de zorglocatie waar het om gaat? Dan kunt u uw klacht indienen via een e-mail aan klachtenadviseur@hilverzorg.nl. Een kwaliteitsadviseur neemt dan contact met u op om uw klacht te bespreken en een oplossing te zoeken.

Wet zorg en dwang
Als u een vraag of een klacht heeft over de wet zorg en dwang, dan kunt u terecht bij de cliëntenvertrouwenspersoon van Stichting Zorgstem: Margriet Benschop. Zij geeft u graag advies en ondersteuning om zo tot een oplossing te komen. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet verbonden aan HilverZorg. U kunt haar bereiken via 088 678 10 00 of 06 28 838061 of m.benschop@zorgstem.nl.

Onafhankelijk advies/hulp bij klachten
U kunt ook terecht bij de onafhankelijke klachtenadviseurs van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Hier kunt u in alle openheid uw klacht bespreken. De contactpersoon van het CBKZ bereikt u via 0183 68 28 29 of klachten@cbkz.nl.

Vindt u dat uw klacht nog niet afdoende is behandeld door het CBKZ? Dan kunnen de klachtadviseurs van het CBKZ uw klacht doorsturen naar de Commissie Klachtbehandeling. Deze commissie is ingesteld door de Stichting Onafhankelijke Klachtbehandeling (SOK). HilverZorg is bij deze stichting aangesloten.

Is de Commissie Klachtenbehandeling ingeschakeld en bent u nog steeds niet tevreden met de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg. Meer informatie vindt u hier.