Jaarverslag en jaarrekening - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Jaarverslag

Elk jaar publiceert HilverZorg een jaarverslag. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten, activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook staat in het jaarverslag hoe HilverZorg invulling heeft gegeven aan afspraken en normen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Jaarrekening

In de jaarrekening geven we een overzicht van de financiƫle resultaten van afgelopen jaar. Hierin staat ook de beloning van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Deze beloningen vallen binnen de kaders van de WNT (Wet Normering Topinkomens).