Jaarverslag - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
FILE0968

Jaarverslag

Elk jaar publiceert HilverZorg een kwaliteitsjaarverslag. In dit kwaliteitsjaarverslag leggen we verantwoording af over de behaalde resultaten, activiteiten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Ook staat in het kwaliteitsjaarverslag hoe HilverZorg invulling heeft gegeven aan afspraken en normen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.