Bestuur en Toezicht - Hilverzorg

Overslaan en naar inhoud gaan
MENU
FILE0968

Raad van bestuur

HilverZorg heeft een tweehoofdige raad van bestuur: André Brand en Rachel Leijdekkers. Zij vormen een collegiaal bestuur. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het (strategisch) leidinggeven aan de organisatie op basis van de belangen van HilverZorg en zijn cliënten. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de strategische doelstellingen en resultaten worden gehaald en is verantwoordelijk voor het beleid en de naleving van wet- en regelgeving. Tot slot moet de raad van bestuurder ervoor zorgen dat de risico’s die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en de financiering beheersbaar blijven. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

De raad van bestuur wordt bij zijn activiteiten ondersteund door MT-leden die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor zorg, human resources en support.

Governance
HilverZorg committeert zich aan de Zorgbrede Governancecode. In het kader van artikel 6.5.4 uit deze code maakt HilverZorg elk jaar het onkostenvergoedingenbeleid en de jaarlijks gemaakte onkosten van de raad van bestuur openbaar.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van HilverZorg houdt toezicht op de raad van bestuur en het gevoerde beleid. Daarnaast fungeert de raad van toezicht als klankbord voor de raad van bestuur. Meer weten over de Raad van Toezicht? Lees het visiedocument van de raad van toezicht.

Leden raad van toezicht:

  • De heer E. Lemstra, voorzitter en lid remuneratiecommissie
  • De heer B.A. Spelbos, vicevoorzitter, voorzitter remuneratiecommissie en voorzitter Auditcommissie
  • De heer C. van der Meulen, lid Auditcommissie
  • Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen, voorzitter commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid
  • Mevrouw M.N.E. Verlaan, lid commissie Kwaliteit, Vrijheid en Veiligheid

Statuten

In de statuten staan de bepalingen en grondregels waar HilverZorg zich als organisatie aan moethouden. In artikel 2 van de statuten staat de statutaire doelstelling. Bekijk de volledige statuten.